RON: SK0-47W-0OP / RFN Kolárovo: SK0-4X3-0FT / RFN Senica: SK0-589-0FP / RIN Kolárovo Starlinger IV+: SK0-6AZ-019 / RIN Senica Starlinger Decon: SK0-6XB-0IC

Dobré noviny: Plasty nie sú dôvodom na paniku. Problém je v tom, že ľudia pri nich robia jednu základnú chybu

Redakcia Dobrých novín navštívila náš závod v Kolárove, aby nahliadla do zákulisia recyklácie plastových fliaš. Sprostredkovala tak skutočný pohľad do závodov našej spoločnosti ako najväčšieho spracovateľa recyklovaných PET materiálov. Vysvetlili sme prečo nie je plast ultimátne zlo, aké najčastejšie chyby sa robia pri separácii odpadu a akým spôsobom spĺňa naša spoločnosti celospoločenskú ekologickú objednávku.

Viac sa dozviete v článku na webstránke Dobrých novín.