Výroba PET
vločiek

Výroba food grade PET regranulátu

Výroba PET
predliskov

Výroba HDPE
uzáverov

Produkty
a služby

Sme popredným výrobcom horúco-pranej PET vločky a jediným výrobcom food grade PET regranulátu a PET predliskov na Slovensku. Recyklujeme použité PET flaše a využívame naše recyklované produkty pri výrobe PET predliskov.