RON: SK0-47W-0OP / RFN Kolárovo: SK0-4X3-0FT / RFN Senica: SK0-589-0FP / RIN Kolárovo Starlinger IV+: SK0-6AZ-019 / RIN Senica Starlinger Decon: SK0-6XB-0IC

Výroba PET
vločiek

Výroba food grade PET regranulátu

Výroba PET
predliskov

Výroba HDPE
uzáverov

Produkty
a služby

Sme popredným výrobcom horúco-pranej PET vločky a jediným výrobcom food grade PET regranulátu a PET predliskov na Slovensku. Recyklujeme použité PET flaše a využívame naše recyklované produkty pri výrobe PET predliskov.