RON: SK0-47W-0OP / RFN Kolárovo: SK0-4X3-0FT / RFN Senica: SK0-589-0FP / RIN Kolárovo Starlinger IV+: SK0-6AZ-019 / RIN Senica Starlinger Decon: SK0-6XB-0IC

Kontaktujte nás

+421 917 125 033, info@generalplastic.sk

Vedenie spoločnosti

Generálny riaditeľ
František Doležal

+421 903 775 126
frantisek.dolezal@generalplastic.sk

Obchodný riaditeľ
Miroslav Lukniš

+421 903 256 792
miroslav.luknis@generalplastic.sk

Výrobný riaditeľ
René Pantúček

+421 910 801 368
rene.pantucek@generalplastic.sk

Vedúca ekonomického oddelenia
Eva Csergeová

+421 915 736 190
eva.csergeova@generalplastic.sk

Fakturačné a registračné údaje

Názov spoločnosti:
General Plastic, a.s.

Sídlo:
Priemyselný areál 3677
946 03 Kolárovo
Slovenská republika

IČO: 36 547 301
DIČ: 2020161385
IČ DPH: SK2020161385

Registrácia: OR OS Nitra, Oddiel: Sa, Vložka č. 10465/N

Nákládky a vykládky materiálu:

Pracovné dni:
od 7:00 do 14:00 hod.

Prípadne na základe dohody.