RON: SK0-47W-0OP / RFN Kolárovo: SK0-4X3-0FT / RFN Senica: SK0-589-0FP / RIN Kolárovo Starlinger IV+: SK0-6AZ-019 / RIN Senica Starlinger Decon: SK0-6XB-0IC

HN TV: Je to anomália, musí sa to zmeniť. Tisíc eur za tonu PET fľaší je prehnaná suma

O pripravovanom zálohovacom systéme, jeho podmienkach, možnostiach a potenciálnych úskaliach sme sa rozprávali s Marcelou Šimkovou v HN TV. Rozoberali sme aj súčasnú zložitú situáciu na trhu spôsobenú nedostatkom dostupného materiálu a s tým spojený vysoký rast cien.

Celý rozhovor si môžete pozrieť v HN TV.