RON: SK0-47W-0OP / RFN Kolárovo: SK0-4X3-0FT / RFN Senica: SK0-589-0FP / RIN Kolárovo Starlinger IV+: SK0-6AZ-019 / RIN Senica Starlinger Decon: SK0-6XB-0IC

Moja psychológia: Udržateľnosť ako životný štýl. Ale ako si ho udržať?

PET fľaše sú ako súčasť plastového odpadu dlhodobo diskutovanou témou. Mesačník Naša psychológia im v rámci témy udržateľnosť venovala v septembrovom čísle zvláštnu pozornosť. V článku sa zameral na efektívne triedenie fliaš, vysvetlil ako môže z použitej fľaše vzniknúť nová, ale aj prečo je práve PET materiál na svetovom trhu nedostatkovým. Za spoločnosť General Plastic sme objasnili súčasný stav žltých kontajnerov, fungovanie PET recyklácie a vysvetlili sme prečo sa PET stáva plastovým „zlatom“.