RON: SK0-47W-0OP / RFN Kolárovo: SK0-4X3-0FT / RFN Senica: SK0-589-0FP / RIN Kolárovo Starlinger IV+: SK0-6AZ-019 / RIN Senica Starlinger Decon: SK0-6XB-0IC

Nový čas: Ako vyzerá recyklácia na Slovensku: Darujte plastovým fľašiam nový život

Štáb denníka Nový čas nahliadol do zákulisia cirkulárneho života PET fliaš a v našich závodoch zdokumentoval jednotlivé kroky recyklácie. Venoval sa triedeniu a drveniu použitých PET fliaš v Kolárove, ako aj výrobe predliskov (alebo tzv. preforiem) v Senici.

Viac sa dozviete v článku na cas.sk.