RON: SK0-47W-0OP / RFN Kolárovo: SK0-4X3-0FT / RFN Senica: SK0-589-0FP / RIN Kolárovo Starlinger IV+: SK0-6AZ-019 / RIN Senica Starlinger Decon: SK0-6XB-0IC

Plus 1 deň a Hospodárske noviny: Použijeme miliardu PET fliaš ročne

Iba približne 20 % odpadu v tzv. žltých kontajneroch tvorí PET, ktorý ako spoločnosť recyklujeme. V denníkoch Hospodárske noviny a Plus jeden deň sme vysvetlili koľko plastových fliaš sa v skutočnosti vráti do recyklačného kolobehu, v čom spočíva problém nízkej separácie a prečo je neželateľné a neefektívne, aby zvyšné použité fľaše končili v spaľovniach či na skládkach.

Viac si môžete prečítať v priloženom článku.