RON: SK0-47W-0OP / RFN Kolárovo: SK0-4X3-0FT / RFN Senica: SK0-589-0FP / RIN Kolárovo Starlinger IV+: SK0-6AZ-019 / RIN Senica Starlinger Decon: SK0-6XB-0IC

Portál Ministerstva životného prostredia SR (Enviroportal): Ročne sa u nás použije miliarda PET fliaš, na recykláciu sa vráti 60 %

Najväčšia časť nevrátených PET fliaš končí v komunálnom odpade. Z približne 30 000 ton sa do recyklácie vráti iba 18 000 ton. Naše odpovede na otázky čo je prvým krokom k úspešnej recyklácii, prečo je PET žiadanou komoditou, ale aj ako ovplyvní separovanie PET fliaš pripravovaný zálohovací systém nájdete aj na portáli Ministerstva životného prostredia SR.

Viac informácii nájdete na enviroportal.sk.