RON: SK0-47W-0OP / RFN Kolárovo: SK0-4X3-0FT / RFN Senica: SK0-589-0FP / RIN Kolárovo Starlinger IV+: SK0-6AZ-019 / RIN Senica Starlinger Decon: SK0-6XB-0IC

PRAVDA: Obchodníci sa už pripravujú na zálohovanie. Budeme kupovať iba recyklované PET fľaše?

Na otázku či sa zvýši zálohovaním recyklácia PET fliaš sme odpovedali denníku Pravda. Vysvetlili sme v čom je prínos pripravovaného systému z hľadiska recyklátora, ale aj čo by znamenalo zavedenie tzv. ekomodulácie a či je reálne zjednotenie farebnosti PET fliaš.

Viac sa dočítate na pravda.sk.