Správy RTVS: O krok bližšie k zálohovaniu

Plánovaný zálohovací systém PET fliaš je jedným zo spôsobov ako podporiť proces separovania a následnej recyklácie plastov. Vo večerných správach RTVS sme reagovali pozitívne na úvodnú tlačovú konferenciu Správcu zálohovacieho systému, v ktorej sme vyzdvihli jeho efektivitu z hľadiska samotnej suroviny, ale aj procesu recyklácie.

Podrobnejšie informácie nájdete v reportáži v archíve RTVS minutáž 31:35.