RON: SK0-47W-0OP / RFN Kolárovo: SK0-4X3-0FT / RFN Senica: SK0-589-0FP / RIN Kolárovo Starlinger IV+: SK0-6AZ-019 / RIN Senica Starlinger Decon: SK0-6XB-0IC

Správy RTVS: O krok bližšie k zálohovaniu

Plánovaný zálohovací systém PET fliaš je jedným zo spôsobov ako podporiť proces separovania a následnej recyklácie plastov. Vo večerných správach RTVS sme reagovali pozitívne na úvodnú tlačovú konferenciu Správcu zálohovacieho systému, v ktorej sme vyzdvihli jeho efektivitu z hľadiska samotnej suroviny, ale aj procesu recyklácie.

Podrobnejšie informácie nájdete v reportáži v archíve RTVS minutáž 31:35.