RON: SK0-47W-0OP / RFN Kolárovo: SK0-4X3-0FT / RFN Senica: SK0-589-0FP / RIN Kolárovo Starlinger IV+: SK0-6AZ-019 / RIN Senica Starlinger Decon: SK0-6XB-0IC

Správy RTVS: Život plastovej fľaše

Ochrana životného prostredia a znižovanie plastového odpadu sú už niekoľko rokov aktuálnou environmentálnou témou po celom svete. Redakcia RTVS navštívila naše závody, aby zdokumentovala ako vyzerá životný cyklus PET fľaše. Naša spoločnosť dokáže zabezpečiť ich celý recyklačný proces. Generálny riaditeľ spoločnosti vysvetlil detaily recyklácie, čo je to predlisok a ako sa vyrába, ale aj ako vznikajú nové plastové fľaše.

Viac sa dozviete v reportáži v archíve RTVS od minutáže 39:53.