Startit UP, Noizz, Pravda, Retailmagazin, Webnoviny: Recyklácia plastov je dôležitá téma a nielen na Svetový deň životného prostredia

Plast a plastový odpad sú často diskutovanou témou v oblasti ochrany životného prostredia. Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia sme opätovne pripomenuli, že nie všetky plasty sú zlo. Dôležitá je ich správna separácia a predovšetkým komplexná recyklácia.

Články nájdete na portáloch retailmagazin.sk, startitup.sk, noizz.sk, pravda.skwebnoviny.sk.