RON: SK0-47W-0OP / RFN Kolárovo: SK0-4X3-0FT / RFN Senica: SK0-589-0FP / RIN Kolárovo Starlinger IV+: SK0-6AZ-019 / RIN Senica Starlinger Decon: SK0-6XB-0IC

TA3: Zo zákulisia PET fliaš

Relácii Dobré správy na TA3 sme poskytli pohľad do zákulisia našej spoločnosti. Názorne sme im ukázali ako prebieha samotná recyklácia PET fliaš a ako z použitej PET fľaše vzniká nová. Priblížili sme nielen správne postupy výroby, ale aj špecifiká celého procesu.

Podrobnosti nájdete v reportáži na ta3.com od minutáže 6:53.