RON: SK0-47W-0OP / RFN Kolárovo: SK0-4X3-0FT / RFN Senica: SK0-589-0FP / RIN Kolárovo Starlinger IV+: SK0-6AZ-019 / RIN Senica Starlinger Decon: SK0-6XB-0IC

TREND: Zálohovanie fliaš pomôže recyklátorom plastu. Prečistí im surovinu

Jednou z výhod pripravovaného zálohovacieho systému je čistý nekontaminovaný materiál. Pre týždenník Trend sme vysvetlili v čom vidíme pozitíva zálohovania, ale aj prečo je dôležité, aby sa vyzbierané PET fľaše spracovávali na Slovensku.

Viac sa dočítate na trend.sk.