RON: SK0-47W-0OP / RFN Kolárovo: SK0-4X3-0FT / RFN Senica: SK0-589-0FP / RIN Kolárovo Starlinger IV+: SK0-6AZ-019 / RIN Senica Starlinger Decon: SK0-6XB-0IC

TV Markíza: Recyklovanie farebných PET fliaš

Tlak na znižovanie plastového odpadu a s tým spojená recyklácia je z roka na rok silnejší. Avšak aj recyklácia plastových fliaš má svoje pravidlá. V Televíznych novinách TV Markízy sme priblížili princíp fungovania recyklačného procesu PET fliaš, vysvetlili dôležitosť sfarbenia PET fliaš a objasnili výrobné trendy a dopyt na samotnom trhu s plastami.

Viac v reportáži na tvnoviny.sk.