RON: SK0-47W-0OP / RFN Kolárovo: SK0-4X3-0FT / RFN Senica: SK0-589-0FP / RIN Kolárovo Starlinger IV+: SK0-6AZ-019 / RIN Senica Starlinger Decon: SK0-6XB-0IC

TV Senica: Kolobeh života PET fľaše nám priblížili v General Plastic

Ako sa zo starej použitej PET fľaše dá vyrobiť nová sme názorne ukázali regionálnej redakcii TV Senica. Ozrejmili sme aké špecifiká má celý proces, prečo sa PET fľaše dajú recyklovať skoro donekonečna a čo očakávame od zavedenia zálohovacieho systému.

Detailnejšie informácie nájdete vo videoreportáži portáli tvsen.sk.