RON: SK0-47W-0OP / RFN Kolárovo: SK0-4X3-0FT / RFN Senica: SK0-589-0FP / RIN Kolárovo Starlinger IV+: SK0-6AZ-019 / RIN Senica Starlinger Decon: SK0-6XB-0IC

Skontaktuj się z nami

+421 917 125 033, info@generalplastic.sk

Kierownictwo spółki

Dyrektor Generalny
František Doležal

+421 903 775 126
frantisek.dolezal@generalplastic.sk

Dyrektor Handlowy
Miroslav Lukniš

+421 903 256 792
miroslav.luknis@generalplastic.sk

Dyrektor Produkcji
René Pantúček

+421 910 801 368
rene.pantucek@generalplastic.sk

Kierownik Działu Ekonomicznego
Eva Csergeová

+421 915 736 190
eva.csergeova@generalplastic.sk

Dane do fakturowania i dane rejestracyjne

Nazwa spółki:
General Plastic, a.s.

Siedziba:
Priemyselný areál 3677
946 03 Kolárovo
Slovenská republika

IČO: 36 547 301
DIČ: 2020161385
IČ DPH: SK2020161385

Załadunek i wyładunek materiałów

Dni robocze:
godz. 7:00 – 14:00, lub do uzgodnienia.