RON: SK0-47W-0OP / RFN Kolárovo: SK0-4X3-0FT / RFN Senica: SK0-589-0FP / RIN Kolárovo Starlinger IV+: SK0-6AZ-019 / RIN Senica Starlinger Decon: SK0-6XB-0IC

Produkcja
płatków PET

Produkcja regranulatu PET spożywczego

Produkcja
preform PET

Produkcja
zamknięć HDPE

Produkty
i usługi

Jesteśmy wiodącym producentem płatków PET pranych na gorąco i jedynym producentem regranulatu PET przeznaczonego do kontaktu z żywnością oraz preform PET na Słowacji. Przetwarzamy zużyte butelki PET i wykorzystujemy nasze produkty z recyklingu do produkcji preform PET.