100 %

recyklačná zodpovednosť prínos pre životné prostredie kvalita a technológie recyklačné riešenie

Výroba PET
vločiek

Výroba food grade PET regranulátu

Výroba PET
predliskov

Výroba HDPE
uzáverov

Produkty
a služby

Produkty a služby

Sme dlhoročným výrobcom horúco-pranej PET vločky a  PET predliskov na Slovensku. Recyklujeme použité PET flaše a využívame náš recyklovaný produkt pri výrobe PET predliskov. Divízia GP Technology vyhotovuje výkresy, pripravuje projekcie a konštrukčné návrhy pre oblasť výroby, rekonštrukcie a servisu liniek primárne so zameraním na potravinársky a recyklačný priemysel.

100 % recyklačná
zodpovednosť

8 trhov

500 miliónov kusov
predliskov ročne

16 000 ton zrecyklovaných
PET fliaš ročne

12 000 ton PET
vločiek ročne

13 250 ton food grade PET regranulátu ročne