RON: SK0-47W-0OP / RFN Kolárovo: SK0-4X3-0FT / RFN Senica: SK0-589-0FP / RIN Kolárovo Starlinger IV+: SK0-6AZ-019 / RIN Senica Starlinger Decon: SK0-6XB-0IC

100 %

recyklačná zodpovednosť prínos pre životné prostredie kvalita a technológie recyklačné riešenie

Výroba PET
vločiek

Výroba food grade PET regranulátu

Výroba PET
predliskov

Výroba HDPE
uzáverov

Produkty
a služby

Produkty a služby

Sme popredným výrobcom horúco-pranej PET vločky a jediným výrobcom food grade PET regranulátu a PET predliskov na Slovensku. Recyklujeme použité PET flaše a využívame naše recyklované produkty pri výrobe PET predliskov.

100 % recyklačná
zodpovednosť

8 trhov

500 miliónov kusov
predliskov ročne

16 000 ton zrecyklovaných
PET fliaš ročne

12 000 ton PET
vločiek ročne

13 250 ton food grade PET regranulátu ročne