RON: SK0-47W-0OP / RFN Kolárovo: SK0-4X3-0FT / RFN Senica: SK0-589-0FP / RIN Kolárovo Starlinger IV+: SK0-6AZ-019 / RIN Senica Starlinger Decon: SK0-6XB-0IC

100 %

odpowiedzialność za recykling korzyść dla środowiska jakość i technologia rozwiązanie do recyklingu

Produkcja płatków PET

Produkcja regranulatu PET spożywczego

Produkcja preform PET

Produkcja zamknięć HDPE

Produkty
i usługi

Produkty i usługi

Jesteśmy wiodącym producentem płatków PET pranych na gorąco i jedynym producentem regranulatu PET przeznaczonego do kontaktu z żywnością oraz preform PET na Słowacji. Przetwarzamy zużyte butelki PET i wykorzystujemy nasze produkty z recyklingu do produkcji preform PET.

100% odpowiedzialność za recykling

8 rynków

500 milionów sztuk preform rocznie

16 000 ton butelek PET pochodzących z recyklingu rocznie

12 000 ton płatków PET rocznie

13 250 ton regranulatu PET przeznaczonego do kontaktu z żywnością rocznie