RON: SK0-47W-0OP / RFN Kolárovo: SK0-4X3-0FT / RFN Senica: SK0-589-0FP / RIN Kolárovo Starlinger IV+: SK0-6AZ-019 / RIN Senica Starlinger Decon: SK0-6XB-0IC

CERTYFIKATY I ZEZWOLENIA

Pozwolenia

Identyfikatory

Identyfikatory podmiotów zajmujących się recyklingiem nadawane przez Komisję Europejską