RON: SK0-47W-0OP / RFN Kolárovo: SK0-4X3-0FT / RFN Senica: SK0-589-0FP / RIN Kolárovo Starlinger IV+: SK0-6AZ-019 / RIN Senica Starlinger Decon: SK0-6XB-0IC

Produkcja folii LDPE

Kończymy produkcję folii LDPE 31 lipca 2022 roku.

specyfikacja

Folię termokurczliwą LDPE produkujemy z pierwotnego LDPE, z LDPE z recyklingu i dodatków (dodatek wzmacniający HDPE, dodatek poślizgowy).

Skład materiału w folii klient określa w zależności od swoich potrzeb. Produkujemy folię w 100% z pierwotnego LDPE, a także ze 100% regranulatu LDPE lub ich kombinacji na życzenie klienta.

Folia termokurczliwa LDPE nadaje się do pakowania:

  • napojów alkoholowych i bezalkoholowych, olejów, mleka, mąki, soli, ryżu, makaronu, przetworów i puszek
  • wszelkiego rodzaju żywności pakowanej we własne opakowanie podstawowe
  • zbiorczych opakowań produktów oraz w celu ich zabezpieczenia

Produkujemy monofolię o grubości od 35 do 120 mikrometrów w postaci:

  • jednowarstwowej taśmy o szerokości do 2,0 metrów (folia płaska)
  • półrękawa o szerokości do 4,0 metra
  • rękawa lub folii zakładkowej o obwodzie do 5,2 metra

Produkujemy przezroczystą, bezbarwną folię LDPE.